Visioon


Meie visioon ja väärtused

Soovime olla kliendile ustavaks partneriks, keda hinnatakse tehtud töö järgi.
Hindame meeskonnatööd, innovatiivsust ja paindlikkust.
Selleks, et pakkuda kliendile parimat tegeleme pidevalt meeskonna teadmiste täiendamisega.

Kliendid on erinevad, kuid nende arvutisüsteemid on sarnased, seega saame oluliselt lihtsustada süsteeme..

Standardiseerimine
Hoides sarnast joont kõikide klientide juures ja järgides KISS printsiipi, suudame hoida süsteemid kontrolli alla ja probleemide korral kiiresti reageerida. Kuna arvutite ja serverite seadistused on sarnased, siis kogemus näitab, et probleemid ja küsimused on samuti sarnased. Seega saab tekkivad probleemid lahendatud juba eos ja klient ei pruugigi probleemi märgata.

Vabavara – Open Source
Viimaste aastatega on vabavara oma võidukäiku teinud ja annab rohkem võimalusi paremini ja soodsamalt majandada. Kasutades Linuxi baasil servereid ja tulemüüre ning vabavaral baseeruvaid rakendusprogramme, suudame tagada kliendi andmete turvalisuse ja seda kõike soodsa hinnaga.

Oma igapäeva töös on meie jaoks olulised järgmised printsiibid:

KISS – “Keep it Simple, Stupid”
Võrguplaneering olgu lihtne ja arusaadav, samamoodi hooldused ja kogu ideoloogia.

“Set It And Forget It”
Kliendi jaoks tähendab see lause seda, et probleemid, mis olid varem igapäevased, siis neid ei ole. Hea ja korras IT-süsteem on selline, mida ei märka!